facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.017.2018.RB Roboty budowlane Remont zestawów studenckich 330 i 314 w obiekcie DSN – Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.012.2018.RB Roboty budowlane Remont czytelni książek, pomieszczeń biurowych, socjalnych i ciągu komunikacyjnego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Cieszynie Przetarg nieograniczony
DZP.381.013.2018.RB Roboty budowlane Przebudowa budynku nr 2 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki Przetarg nieograniczony
DZP.381.010.2018.RB Roboty budowlane Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku nr 2 (budynek L) w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki" Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.009.2018.RB Roboty budowlane Remont pionu instalacji sanitarnej i segmentów studenckich wraz z wymianą instalacji elektrycznej i sieci internetowej w Domu Studenta nr 5 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 8 Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.008.2018.RB Roboty budowlane Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Kampusu chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.004.2018.RB Roboty budowlane Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku nr 2 (budynek L) w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki" Przetarg nieograniczony
DZP.381.005.2018.RB Roboty budowlane Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku nr 1 (budynek H) w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki Przetarg nieograniczony
DZP.381.002.2018.RB Roboty budowlane Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Kampusu chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.003.2018.RB Roboty budowlane Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku nr 1 (budynek H) w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.