facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne archiwalne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.030.2020.RB Roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. Studenckiej 17 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej" Przetarg nieograniczony
DZP.381.029.2020.RB Roboty budowlane Roboty malarskie podobne w Domu Studenta nr 3 w Sosnowcu Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.028.2020.RB Roboty budowlane Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych celem zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” Przetarg nieograniczony
DZP.381.026.2020.RB Roboty budowlane Naprawa elewacji Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.027.2020.RB Roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i dostosowanie budynku DS nr 7 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” i budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami Przetarg nieograniczony
DZP.381.025.2020.RB Roboty budowlane Remont pomieszczeń sanitarnych i aneksów kuchennych wraz z pionami kanalizacyjnymi w budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.024.2020.RB Roboty budowlane Dobudowa szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier architektonicznych w ramach projektu DUO Przetarg nieograniczony
DZP.381.023.2020.RB Roboty budowlane Remont dachu nad salą gimnastyczną Wydziału Humanistycznego w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.022.2020.RB Roboty budowlane Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 – Etap I Przetarg nieograniczony
DZP.381.021.2020.RB Roboty budowlane Remont budynku Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Śląskiego w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56 Przetarg nieograniczony

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.