facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.005.2018.DW Dostawy Dostawa chromatografu jonowego Przetarg nieograniczony
DZP.381.157.2017.DW Dostawy Dostawa systemu informacji prawnej Przetarg nieograniczony
DZP.381.156.2017.DW Dostawy Dostawa części komputerowych Przetarg nieograniczony
DZP.381.154.2017.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.155.2017.DW Dostawy Dostawa sprzętu RTV Przetarg nieograniczony
DZP.381.146.2017.DW Dostawy Dostawa mebli biurowych wraz z montażem Przetarg nieograniczony
DZP.381.152.2017.DW Dostawy Dostawa rejestratora oraz radioodtwarzacza Przetarg nieograniczony
DZP.381.148.2017.DW Dostawy Dostawa detektora promieniowania gamma HPGe Przetarg nieograniczony
DZP.381.150.2017.DW Dostawy Dostawa cyfrowego oscyloskopu Przetarg nieograniczony
DZP.381.149.2017.DW Dostawy Dostawa rocznych polis serwisowych Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego Prolib Zamówienie z wolnej ręki

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.