facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.092.2017.DW Dostawy Dostawa analizatora nanocząstek Przetarg nieograniczony
DZP.381.074.2017.DW Dostawy Dostawa chromatografu gazowego z detektorem masowym Przetarg nieograniczony
DZP.381.085.2017.DW Dostawy Dostawa wsparcia technicznego do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM SPECTRUM PROTECT Przetarg nieograniczony
DZP.381.080.2017.DW Dostawy Wykonanie „Ogrodu Nauk” przy Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej ( CINIBA) w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.079.2017.DW Dostawy Dostawa mebli biurowych wraz z montażem Przetarg nieograniczony
DZP.381.069.2017.DW Dostawy Dostawa fotometru-aethalometru, analizatora nanocząstek i analizatora gazu (ozonu) Przetarg nieograniczony
DZP.381.070.2017.DW Dostawy Dostawa wysokoprzepływowego aspiratora do pobierania prób aerozoli oraz aparatu do badania parametrów fizykochemicznych atmosfery (moduł bazowy) Przetarg nieograniczony
DZP.381.065.2017.DW Dostawy Dostawa części komputerowych i serwerowych Przetarg nieograniczony
DZP.381.044.2017.DW Dostawy Wykonanie „Ogrodu Nauk” przy Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej ( CINIBA) w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.052.2017.DW Dostawy Dostawa sprzętu AV: uchwyty, półki na sprzet RTV, telewizory, odtwarzacze płyt Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.