facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.043.2018.DW Dostawy Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.038.2018.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.039.2018.DW Dostawy Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.034.2018.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.033.2018.DW Dostawy Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.029.2018.DW Dostawy Dostawa mebli biurowych do budynków UŚ wraz z montażem Przetarg nieograniczony
DZP.381.032.2018.DW Dostawy Dostawa serwerów Przetarg nieograniczony
DZP.381.030.2018.DW Dostawy Dostawa elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich Przetarg nieograniczony
DZP.381.027.2018.DW Dostawy Dostawa paliw płynnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.028.2018.DW Dostawy Sukcesywne dostawy szkła laboratoryjnego Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.