facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.009.2020.DW Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego Przetarg nieograniczony
DZP.381.011.2020.DW Dostawy Dostawa sprzętu audio i TV Przetarg nieograniczony
DZP.381.010.2020.DW Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego Przetarg nieograniczony
DZP.381.012.2020.DW Dostawy Sukcesywna dostawa monitorów komputerowych Przetarg nieograniczony
DZP.381.006.2020.DW Dostawy Sukcesywne dostawy azotu ciekłego Przetarg nieograniczony
DZP.381.005.2020.DW Dostawy Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.002.2020.DW Dostawy Dostawa systemów informacji prawnej Przetarg nieograniczony
DZP.381.003.2020.DW Dostawy Dostawa mebli biurowych Przetarg nieograniczony
DZP.381.125.2019.DW Dostawy Dostawa spektrometru rentgenowskiego Przetarg nieograniczony
DZP.381.111.2019.DW Dostawy Dostawa licencji i wdrożenie rozszerzeń funkcjonalności systemu SAP w zakresie raportowania, generowania oraz przechowywania dokumentów kadrowo - płacowych Przetarg nieograniczony

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.