facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.101.2019.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych: komora rękawicowa i zestaw pieców oraz młyn wysokoenergetyczny Przetarg nieograniczony
DZP.381.096.2019.DW Dostawy Dostawa aparatu fotograficznego Przetarg nieograniczony
DZP.381.100.2019.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.098.2019.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.099.2019.DW Dostawy Dostawa mebli biurowych wraz z montażem Przetarg nieograniczony
DZP.381.089.2019.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.083.2019.DW Dostawy Sukcesywna dostawa notebooków Przetarg nieograniczony
DZP.381.097.2019.DW Dostawy Dostawa, montaż i uruchomienie 3 zestawów klimatyzatorów wraz z serwisem gwarancyjnym w budynkach Uniwersytetu Śląskiego Przetarg nieograniczony
DZP.381.095.2019.DW Dostawy Dostawa aparatu do pomiarów jakości białek Przetarg nieograniczony
DZP.381.088.2019.DW Dostawy Dostawa bezzałogowego statku powietrznego z aparaturą pomiarową Przetarg nieograniczony

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.