facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych

Numer sprawy DZP.381.132.2020.DW
Numer ogłoszenia 2020/S 250-623892
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 27.01.2021 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
23.12.2020 - 12:23
23.12.2020 - 12:24
27.01.2021 - 13:04
17.02.2021 - 12:07
15.03.2021 - 12:21

Identyfikator postępowania na miniportalu:8beb8b1f-cd20-465a-b7aa-9f9dd9e532f2; Adres postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8beb8b1f-cd20-465a-b7aa-9f9dd9e532f2 Link do transmisji z otwarcia ofert: https://youtu.be/2r4FDq-awks

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.