facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.077.2017.UG Usługi Usługa w zakresie przeniesienia systemu PPMS wraz z oprzyrządowaniem z Katowic do Chorzowa Przetarg nieograniczony
DZP.381.074.2017.UGS Usługi Usługa cateringu Usługa społeczna
DZP.381.073.2017.UG Usługi Usługa przeniesienia spektrometru EPR Przetarg nieograniczony
DZP.381.076.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe: Pobieranie próbek środowiskowych Usługa społeczna
DZP.381.072.2017.UG Usługi Usługa w zakresie przeniesienia urządzeń, sprzętu oraz mebli z Katowic do Chorzowa Przetarg nieograniczony
DZP.381.067.2017.UG Usługi Usługi grup interwencyjnych obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie Przetarg nieograniczony
DZP.381.071.2017.UG Usługi Obsługa systemu drukowania i kopiowania w Siedzibie Zamawiającego w oparciu o posiadany sprzęt drukujący i kopiujący z zastosowaniem eksploatowanego systemu bilingowego wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych oraz bieżącą obsługą systemu informatycznego Przetarg nieograniczony
DZP.381.068.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe: Pobieranie próbek środowiskowych Usługa społeczna
DZP.381.057.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu pt.: "WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ" Usługa społeczna
DZP.381.064.2017.UG Usługi Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli będzie to zasadne) Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.