facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akty prawne

 

Akty powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisy wewnętrzne Zamawiającego. Pierwszy z wymienionych zbiorów zawiera akty normatywne regulujące bezpośrednio procedurę udzielania zamówień publicznych, a także akty związane pośrednio i przydatne w prowadzeniu tejże procedury. Drugi zbiór obejmuje przepisy wewnętrzne Zamawiającego regulujące przede wszystkim zasady przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia publicznego zarówno tych objętych reżimem ustawy – Prawo zamówień publicznych jak i wyłączonych z obowiązku jej stosowania.

Poniższe teksty aktów prawnych nie są źródłem prawa, lecz stanowią jedynie materiał o charakterze informacyjnym.

Akty powszechnie obowiązującego prawa

Przepisy wewnętrzne Zamawiającego

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.