facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Formularze, druki, plany

 

Niniejsza zakładka umożliwia pobranie aktualnych druków i formularzy niezbędnych do inicjowania, prowadzenia i dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z aktami prawa wewnętrznego Zamawiającego.

Wzory druków wykorzystywanych w procesie udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Wniosek o zwiększenie środków na sfinansowanie zamówienia

Wzory druków wykorzystywanych w procesie udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Plan postępowań na rok 2019

Wstępne ogłoszenie informacyjne - usługa sprzątania

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.