facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Formularze, druki, plany

 

Niniejsza zakładka umożliwia pobranie aktualnych druków i formularzy niezbędnych do inicjowania, prowadzenia i dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z aktami prawa wewnętrznego Zamawiającego.

Wzory druków wykorzystywanych w procesie udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Wniosek o zwiększenie środków na sfinansowanie zamówienia

 

Plan postępowań na rok 2020

Wstępne ogłoszenie informacyjne - usługa ochrony fizycznej

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.