facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.077.2017.UG Usługi Usługa w zakresie przeniesienia systemu PPMS wraz z oprzyrządowaniem z Katowic do Chorzowa Przetarg nieograniczony
DZP.381.092.2017.DW Dostawy Dostawa analizatora nanocząstek Przetarg nieograniczony
DZP.381.074.2017.UGS Usługi Usługa cateringu Usługa społeczna
DZP.381.074.2017.DW Dostawy Dostawa chromatografu gazowego z detektorem masowym Przetarg nieograniczony
DZP.381.073.2017.UG Usługi Usługa przeniesienia spektrometru EPR Przetarg nieograniczony
DZP.381.085.2017.DW Dostawy Dostawa wsparcia technicznego do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM SPECTRUM PROTECT Przetarg nieograniczony
DZP.381.080.2017.DW Dostawy Wykonanie „Ogrodu Nauk” przy Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej ( CINIBA) w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.076.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe: Pobieranie próbek środowiskowych Usługa społeczna
DZP.381.079.2017.DW Dostawy Dostawa mebli biurowych wraz z montażem Przetarg nieograniczony
DZP.381.072.2017.UG Usługi Usługa w zakresie przeniesienia urządzeń, sprzętu oraz mebli z Katowic do Chorzowa Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.