facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.005.2018.DW Dostawy Dostawa chromatografu jonowego Przetarg nieograniczony
DZP.381.004.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe: Wykorzystywanie zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych, realizowane w ramach Projektu pn.: "Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów WBiOŚ UŚ w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców Usługa społeczna
DZP.381.157.2017.DW Dostawy Dostawa systemu informacji prawnej Przetarg nieograniczony
DZP.381.001.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe/warsztaty realizowane w ramach Projektu pt.: „CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna” Usługa społeczna
DZP.381.105.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe, realizowane w ramach Projektu pn.: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców” Usługa społeczna
DZP.381.156.2017.DW Dostawy Dostawa części komputerowych Przetarg nieograniczony
DZP.381.154.2017.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.155.2017.DW Dostawy Dostawa sprzętu RTV Przetarg nieograniczony
DZP.381.104.2017.UGS Usługi „Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego realizowany w ramach projektu „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału BIOŚ Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców" Usługa społeczna
DZP.381.146.2017.DW Dostawy Dostawa mebli biurowych wraz z montażem Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.