facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.017.2018.RB Roboty budowlane Remont zestawów studenckich 330 i 314 w obiekcie DSN – Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.059.2018.UG Usługi Usługa transportu studentów Uniwersytetu Śląskiego podczas ćwiczeń geologicznych w Górach Świętokrzyskich Przetarg nieograniczony
DZP.381.043.2018.DW Dostawy Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.048.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe, realizowane w ramach Projektu pt.: „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych Usługa społeczna
DZP.381.012.2018.RB Roboty budowlane Remont czytelni książek, pomieszczeń biurowych, socjalnych i ciągu komunikacyjnego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Cieszynie Przetarg nieograniczony
DZP.381.038.2018.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.013.2018.RB Roboty budowlane Przebudowa budynku nr 2 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki Przetarg nieograniczony
DZP.381.046.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu: „CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I I II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna” Usługa społeczna
DZP.381.039.2018.DW Dostawy Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.047.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe - krajowa wizyta studyjna Usługa społeczna

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.