facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa spektrometru typu NIR

Numer sprawy DZP.381.144.2020.DW
Numer ogłoszenia 2020/S 249-620032
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 15.02.2021 do - 11:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
22.12.2020 - 10:02
22.12.2020 - 10:03
21.01.2021 - 14:30
26.01.2021 - 09:41
28.01.2021 - 10:54
02.02.2021 - 09:03
16.02.2021 - 09:31
01.03.2021 - 13:43
23.03.2021 - 11:02
Identyfikator postępowania na miniPortalu: c8cedacd-a918-49e2-a6c9-6bff8fc5b434
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/h0smdxl_eUA

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.