facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne z wyłączeniem Pzp

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Kategoria
1000096530 Usługi Wykonanie usługi druku abstraktów na konferencję Pozostałe zamówienia wyłączone z Pzp
1000086511 Usługi Druk kalendarza - plannera akademickiego Pozostałe zamówienia wyłączone z Pzp
620-127/2016 Usługi na usługę druku publikacji "Mathematics like poetry. Andrzej Lasota 1932–2006" Pozostałe zamówienia wyłączone z Pzp
620-13p/2016 Usługi na usługę wydania - opracowania graficznego (dtp) i druku publikacji naukowej Pozostałe zamówienia wyłączone z Pzp
621-72pr/W-79615 Usługi na usługę składu i druku publikacji naukowej, w ramach projektu „Nowa jakość edukacji – bezpieczeństwo wewnętrzne – NOJAK” Pozostałe zamówienia wyłączone z Pzp
620-2pr/2015-W80337 Usługi na usługę druku publikacji realizowanej w ramach projektu "Ekologia kulturowa - specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia" Pozostałe zamówienia wyłączone z Pzp
620-8pr/2015/W81446 Usługi na usługę składu i druku publikacji naukowej, w ramach projektu „Nowa jakość edukacji – bezpieczeństwo wewnętrzne – NOJAK” Pozostałe zamówienia wyłączone z Pzp
620-8pr/2016-W81449 Usługi na usługę wykonania korekty tekstu publikacji, w ramach projektu "Nowa jakość edukacji - bezpieczeństwo wewnętrzne - NOJAK" Pozostałe zamówienia wyłączone z Pzp
621-72pr/2016-W79609 Usługi na usługę wykonania korekty tekstu podręcznika, w ramach projektu "Nowa jakość edukacji - bezpieczeństwo wewnętrzne - NOJAK" Pozostałe zamówienia wyłączone z Pzp
620-8pr/2016-W81449 Usługi na usługę wykonania korekty tekstu publoikacji, w ramach projektu "Nowa jakość edukacji - bezpieczeństwo wewnętrzne - NOJAK" Pozostałe zamówienia wyłączone z Pzp

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.