facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.039.2020.UG Usługi Obsługa systemu drukowania i kopiowania w siedzibie Zamawiającego w oparciu o posiadany sprzęt drukujący i kopiujący z zastosowaniem eksploatowanego systemu bilingowego wraz z bieżącą obsługą systemu informatycznego Przetarg nieograniczony
DZP.381.063.2020.DW Dostawy Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych Przetarg nieograniczony
DZP.381.081.2020.DW Dostawy Dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego Przetarg nieograniczony
DZP.381.071.2020.DW Dostawy Sukcesywne dostawy gazów technicznych oraz dzierżawa butli gazowych Przetarg nieograniczony
DZP.381.076.2020.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.072.2020.DW Dostawy Dostawa sprzętu RTV Przetarg nieograniczony
DZP.381.080.2020.DW Dostawy Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.040.2020.UG Usługi Dostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: HeinOnline: Law Journal Library – online (usługa bazy danych) świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od 15.09.2020 r. – 14.09.2021 r Przetarg nieograniczony
DZP.381.074.2020.DW Dostawy Dostawa sprzętu AGD Przetarg nieograniczony
DZP.381.070.2020.DW Dostawy Dostawa homogenizatora ręcznego Przetarg nieograniczony

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.