facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.024.2018.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.066.2018.DW Dostawy Dostawa, montaż i uruchomienie 14 kpl. klimatyzatorów wraz z serwisem gwarancyjnym w Instytucie Fizyki w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1 Przetarg nieograniczony
DZP.381.058.2018.DW Dostawy Dostawa petrograficznego mikroskopu polaryzacyjnego Przetarg nieograniczony
DZP.381.071.2018.UG Usługi Przeglądy, konserwacja i serwis systemu grzewczego i klimatyzacyjnego w budynku dydaktycznym WNoZ w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60 Przetarg nieograniczony
DZP.381.076.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu pt.: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców Usługa społeczna
DZP.381.022.2018.RB Roboty budowlane Przebudowa schodów wejściowych i galerii prowadzących do budynku ŚMCEiBI w Chorzowie przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1A wraz z wykonaniem tynku mozaikowego oraz montażem ławek i siedzisk w obrębie schodów i galerii Przetarg nieograniczony
DZP.381.051.2018.DW Dostawy Dostawa oświetlenia LED oraz statywów wraz z akcesoriami Przetarg nieograniczony
DZP.381.069.2018.DW Dostawy Dostawa oprogramowania do kopii zapasowych Przetarg nieograniczony
DZP.381.064.2018.DW Dostawy Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.065.2018.DW Dostawy Dostawa tabletów terenowych 11,6” Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.