facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.100.2018.UGS Usługi Usługa cateringu w ramach Projektu „Uniwersytet Młodego Dziennikarza – zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego i e-sportu dla szkół średnich” Usługa społeczna
DZP.381.004.2019.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu "Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców Usługa społeczna
DZP.381.125.2018.DW Dostawy Dostawa mikroskopu stereoskopowego Przetarg nieograniczony
DZP.381.128.2018.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych: termometr z sondą, pehametr oraz elektroda Przetarg nieograniczony
DZP.381.126.2018.DW Dostawy Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.096.2018.UGS Usługi Usługa cateringu realizowana w ramach projektu "MAK - młodzi, aktywni, kreatywni - nauczanie przez doświadczenie" Usługa społeczna
DZP.381.089.2018.UG Usługi Przeprowadzenie audytu badającego potrzeby i kompetencje kadry kierowniczej i administracyjnej Uczelni Przetarg nieograniczony
DZP.381.122.2018.DW Dostawy Dostawa notebooka Przetarg nieograniczony
DZP.381.092.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu "Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców Usługa społeczna
DZP.381.094.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego Usługa społeczna

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.