facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.005.2020.RB Roboty budowlane Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA” Cieszyn ul. Bielska 66 w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Przetarg nieograniczony
DZP.381.009.2020.DW Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego Przetarg nieograniczony
DZP.381.011.2020.DW Dostawy Dostawa sprzętu audio i TV Przetarg nieograniczony
DZP.381.008.2020.UG Usługi Usługa ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na terytorium RP oraz poza jej granicami Przetarg nieograniczony
DZP.381.010.2020.DW Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego Przetarg nieograniczony
DZP.381.001.2020.RB Roboty budowlane Remont segmentów studenckich z zabudową szaf - Dom Studenta nr 5 w Sosnowcu - roboty podobne Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.012.2020.DW Dostawy Sukcesywna dostawa monitorów komputerowych Przetarg nieograniczony
DZP.381.010.2020.UGS Usługi Usługi szkoleniowe dla pracowników Usługa społeczna
DZP.381.009.2020.UGS Usługi Usługa szkoleniowa: szkolenie z zakresu obsługi programu MS EXCEL Usługa społeczna
DZP.381.004.2020.UGS Usługi Usługi szkoleniowe: organizacja i przeprowadzenie warsztatów kształcących wybrane kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich Usługa społeczna

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.