facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.057.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu pt.: "WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ" Usługa społeczna
DZP.381.055.2017.DW Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego Przetarg nieograniczony
DZP.381.056.2017.DW Dostawy Dostawa pieca konwekcyjno-parowego, podstawy pod piec, stołu chłodniczego oraz witryny chłodniczej z montażem Przetarg nieograniczony
DZP.381.011.2017.RB Roboty budowlane Remont dachu budynku Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Przetarg nieograniczony
DZP.381.044.2017.DW Dostawy Wykonanie „Ogrodu Nauk” przy Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej ( CINIBA) w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.052.2017.DW Dostawy Dostawa sprzętu AV: uchwyty, półki na sprzet RTV, telewizory, odtwarzacze płyt Przetarg nieograniczony
DZP.381.062.2017.DW Dostawy Rozbudowa systemu Prolib - wdrożenie modułu Prolib Integro Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.064.UG Usługi Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli będzie to zasadne) Przetarg nieograniczony
DZP.381.065.2017.UGS Usługi Organizacja staży krajowych dla studentów kierunku Chemia, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach Projektu, pt.: „CIS – Chemia i Staże" Usługa społeczna
DZP.381.052.2017.UG Usługi Obsługa systemu drukowania i kopiowania w Siedzibie Zamawiającego w oparciu o posiadany sprzęt drukujący i kopiujący z zastosowaniem eksploatowanego systemu bilingowego wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych oraz bieżącą obsługą systemu informatycznego Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.