facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.019.2017.UGS Usługi Usługa szkoleniowa w ramach Projektu: „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych Usługa społeczna
DZP.381.021.2017.UGS Usługi Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego Usługa społeczna
DZP.381.015.2017.UG Usługi Druk i oprawa książek Przetarg nieograniczony
DZP.381.018.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe Usługa społeczna
DZP.381.016.2017.UGS Usługi Usługa szkoleniowa w ramach Projektu: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców Usługa społeczna
DZP.381.017.2017.UG Usługi Wynajem mikrobusów wraz z kierowcą w celu przewozu osób dla potrzeb Uczelni - wyjazdy krajowe Przetarg nieograniczony
DZP.381.013.2017.UG Usługi Świadczenie usług eksploatacyjnych, konserwacyjnych wraz dokonywaniem przeglądu instalacji i urządzeń stacji uzdatniania wody zamontowanych w budynku ŚMCEiBI oraz w budynku CNS w Chorzowie przy ulicy 75- Pułku Piechoty Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.010.2017.UGS Usługi Usługa szkoleniowa w ramach Projektu: „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych Usługa społeczna
DZP.381.011.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe – wizyty studyjne, realizowane w ramach Projektu pt.: „CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna” Usługa społeczna
DZP.381.008.2017.UGS Usługi Usługa szkoleniowa w ramach Projektu „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych Usługa społeczna

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.