facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.043.2017.UGS Usługi Specjalistyczne usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu pt.: „Kierunek CIESZYN! – podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ” Usługa społeczna
DZP.381.032.2017.UG Usługi Usługi ochrony fizycznej obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie Przetarg nieograniczony
DZP.381.044.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu pt.: „CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna” Usługa społeczna
DZP.381.037.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu pt.: „CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna” Usługa społeczna
DZP.381.040.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe w ramach Projektu: „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych” Usługa społeczna
DZP.381.42.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe: Kompostowanie jako forma recyklingu wyrobów z tworzyw Usługa społeczna
DZP.381.038.2017.UG Usługi Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie serwisu instalacji elektrycznych silnoprądowych zamontowanych w budynku ŚMCEiBI oraz w CNS w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A Przetarg nieograniczony
DZP.381.039.2017.UGS Usługi Usługa szkoleniowa – zagraniczna wizyta studyjna, realizowana w ramach Projektu pt.: „CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna” Usługa społeczna
DZP.381.028.2017.UG Usługi Migracja danych z Promax do bibliografii Dorobku Naukowego Rosa wraz ze szkoleniem Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.035.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców” Usługa społeczna

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.