facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.057.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu pt.: "WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ" Usługa społeczna
DZP.381.064.UG Usługi Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli będzie to zasadne) Przetarg nieograniczony
DZP.381.065.2017.UGS Usługi Organizacja staży krajowych dla studentów kierunku Chemia, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach Projektu, pt.: „CIS – Chemia i Staże" Usługa społeczna
DZP.381.052.2017.UG Usługi Obsługa systemu drukowania i kopiowania w Siedzibie Zamawiającego w oparciu o posiadany sprzęt drukujący i kopiujący z zastosowaniem eksploatowanego systemu bilingowego wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych oraz bieżącą obsługą systemu informatycznego Przetarg nieograniczony
DZP.381.058.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe: obsługa zleceń analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wody w akredytowanym laboratorium Usługa społeczna
DZP.381.63.2017.UG Usługi Świadczenie usług eksploatacyjnych, konserwacyjnych, dokonywanie przeglądów instal. grzewczo-chłodn. i wentylacyjnej, klimatyzatorów lokalnych oraz instal. digestoriów z automatyką integrującą z systemem wentylacji oraz obsługa instal. grzewczo-chłodn. Przetarg nieograniczony
DZP.381.055.2017.UG Usługi Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych w obiektach Uniwersytetu Śląskiego Przetarg nieograniczony
DZP.381.056.2017.UGS Usługi Usługa szkoleniowa w ramach Projektu pn.: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców" Przetarg nieograniczony
DZP.381.060.2017.UGS Usługi Organizacja staży krajowych dla studentów kierunku Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska w ramach Projektu pt.: „Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu – wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ Usługa społeczna
DZP.381.053.2017.UGS Usługi Organizacja staży krajowych dla studentów kierunku Chemia Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach Projektu pt.: „CIS – Chemia i Staże Usługa społeczna

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.