facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.020.2020.UG Usługi Usługa sekwencjonowania DNA metodą Sangera Przetarg nieograniczony
DZP.381.019.2020.UGS Usługi Usługi szkoleniowe PRINCE 2 Usługa społeczna
DZP.381.016.2020.UGS Usługi Usługi szkoleniowe Usługa społeczna
DZP.381.018.2020.UG Usługi Dostęp do danych świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeraty Przetarg nieograniczony
DZP.381.076.2019.UGS Usługi Usługa szkoleniowa realizowana w ramach Projektu: "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" Usługa społeczna
DZP.381.014.2020.UGS Usługi Usługa szkoleniowa Usługa społeczna
DZP.381.013.2020.UG Usługi Przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych z dostawą, wniesieniem i rozładunkiem pod wskazany adres Przetarg nieograniczony
DZP.381.011.2020.UG Usługi Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu Śląskiego w sieci telefonii komórkowej (GSM) Przetarg nieograniczony
DZP.381.015.2020.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Usługa społeczna
DZP.381.008.2020.UG Usługi Usługa ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na terytorium RP oraz poza jej granicami Przetarg nieograniczony

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.