facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa sprzętu AGD do czyszczenia

Numer sprawy DZP.381.148.2020.DW
Numer ogłoszenia 550547352-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Zamówienie z wolnej ręki
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
17.12.2020 - 13:11
26.01.2021 - 08:30

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.