facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. Studenckiej 17 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej"

Numer sprawy DZP.381.030.2020.RB
Numer ogłoszenia 766263-N-2020
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 11.01.2021 do - 12:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
15.12.2020 - 18:29
15.12.2020 - 18:30
15.12.2020 - 18:30
15.12.2020 - 18:31
22.12.2020 - 14:37
22.12.2020 - 14:38
22.12.2020 - 16:24
28.12.2020 - 11:11
28.12.2020 - 16:25
04.01.2021 - 15:57
11.01.2021 - 15:32
11.01.2021 - 15:32
27.01.2021 - 15:16
04.02.2021 - 13:40
02.08.2021 - 14:13
03.12.2021 - 15:00
28.01.2022 - 11:54
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/nBRGW4u4Kpk

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.