facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych celem zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”

Numer sprawy DZP.381.028.2020.RB
Numer ogłoszenia 609195-N-2020
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 02.12.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
16.11.2020 - 15:23
16.11.2020 - 15:24
04.12.2020 - 12:39
04.12.2020 - 12:43
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/51DQ6PRZJVg

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.