facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Naprawa elewacji Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu

Numer sprawy DZP.381.026.2020.RB
Numer ogłoszenia 550221807-N-2020
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tryb postępowania Zamówienie z wolnej ręki
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
06.11.2020 - 22:59
06.11.2020 - 23:00
26.11.2020 - 13:23

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.