facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne archiwalne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.018.2020.RB Roboty budowlane Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 – Etap I Przetarg nieograniczony
DZP.381.020.2020.RB Roboty budowlane Wymiana pokrycia dachu i przebudowa części sanitariatów w ramach inwestycji pn. Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach m.in. do obowiązujących przepisów ppoż Przetarg nieograniczony
DZP.381.019.2020.RB Roboty budowlane Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” – zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych Przetarg nieograniczony
DZP.381.017.2020.RB Roboty budowlane Modernizacja strefy wejściowej Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie Przetarg nieograniczony
DZP.381.014.2020.RB Roboty budowlane Remont pomieszczeń w budynkach Osiedla Akademickiego w Sosnowcu wraz z naprawą elewacji budynku Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.013.2020.RB Roboty budowlane Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach m.in. do obowiązujących przepisów ppoż Przetarg nieograniczony
DZP.381.015.2020.RB Roboty budowlane Remont dachu Domu Studenta nr 5 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.016.2020.RB Roboty budowlane Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” – zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych Przetarg nieograniczony
DZP.381.012.2020.RB Roboty budowlane Kapitalny remont sanitariatów zlokalizowanych w budynku Auli Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji przy ul. Paderewskiego 3 w Cieszynie Przetarg nieograniczony
DZP.381.008.2020.RB Roboty budowlane Modernizacja strefy wejściowej Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie Przetarg nieograniczony

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.