facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne archiwalne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.032.2018.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.030.2018.RB Roboty budowlane Remont oświetlenia ogólnego w Domu Studenta nr 2 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.029.2018.RB Roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej w nowej części budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu ul. Żytnia 12 Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.028.2018.RB Roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej w starej części budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu ul. Żytnia 12 Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.027.2018.RB Roboty budowlane Remont posadzek w 12 mieszkaniach studenckich w segmencie D w Domu Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 w Katowicach Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.025.2018.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.024.2018.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.022.2018.RB Roboty budowlane Przebudowa schodów wejściowych i galerii prowadzących do budynku ŚMCEiBI w Chorzowie przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1A wraz z wykonaniem tynku mozaikowego oraz montażem ławek i siedzisk w obrębie schodów i galerii Przetarg nieograniczony
DZP.381.023.2018.RB Roboty budowlane Wykonanie trasy oraz ułożenie kabla zasilającego i światłowodowego pomiędzy budynkiem ŚMCEiBI a budynkiem nr 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 2 (budynek L) w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki Przetarg nieograniczony
DZP.381.021.2018.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w Domach Studenta nr 2, 3 i 4 na Osiedlu Akademickim w Sosnowcu Przetarg nieograniczony

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.