facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dobudowa szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier architektonicznych w ramach projektu DUO

Numer sprawy DZP.381.024.2020.RB
Numer ogłoszenia 583045-N-2020
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 30.09.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
15.09.2020 - 08:48
15.09.2020 - 08:49
21.09.2020 - 12:30
30.09.2020 - 12:18
30.09.2020 - 12:21
30.10.2020 - 15:48
09.11.2020 - 10:05
06.08.2021 - 12:14
30.12.2021 - 09:13
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - ZADANIE 4 - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.