facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne archiwalne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.009.2019.RB Roboty budowlane Remont Domu Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 w Katowicach Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.007.2019.RB Roboty budowlane Roboty remontowe na Osiedlu Akademickim w Cieszynie Przetarg nieograniczony
DZP.381.005.2019.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w Domach Studenta w Katowicach z podziałem na część A, B, C Przetarg nieograniczony
DZP.381.006.2019.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.004.2019.RB Roboty budowlane Remont segmentów studenckich w Domu Studenta nr 5 przy ul. Lwowskiej 8 w Sosnowcu Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.002.2019.RB Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj, dotyczące wymiany dźwigu osobowego w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.001.2019.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.044.2018.RB Roboty budowlane Przebudowa klatek schodowych budynku Instytutu Fizyki w Chorzowie w celu dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej Przetarg nieograniczony
DZP.381.043.2018.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.042.2018.RB Roboty budowlane Remont ośmiu pomieszczeń w segmencie D i czterech pomieszczeń w segmencie E - Dom Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 w Katowicach Zamówienie z wolnej ręki

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.