facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne archiwalne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.007.2020.RB Roboty budowlane Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” – zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych Przetarg nieograniczony
DZP.381.010.2020.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w 2 budynkach na terenie Osiedla Akademickiego w Cieszynie Przetarg nieograniczony
DZP.381.011.2020.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w 3 budynkach domów studenta w Katowicach przy ulicy Studenckiej Przetarg nieograniczony
DZP.381.009.2020.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.004.2020.RB Roboty budowlane Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.002.2020.RB Roboty budowlane Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych Przetarg nieograniczony
DZP.381.006.2020.RB Roboty budowlane Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)" Przetarg nieograniczony
DZP.381.003.2020.RB Roboty budowlane Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Przetarg nieograniczony
DZP.381.005.2020.RB Roboty budowlane Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA” Cieszyn ul. Bielska 66 w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Przetarg nieograniczony
DZP.381.001.2020.RB Roboty budowlane Remont segmentów studenckich z zabudową szaf - Dom Studenta nr 5 w Sosnowcu - roboty podobne Zamówienie z wolnej ręki

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.