facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne archiwalne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.007.2018.RB Roboty budowlane Wymiana okien w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Sosnowiec Przetarg nieograniczony
DZP.381.010.2018.RB Roboty budowlane Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku nr 2 (budynek L) w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki" Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.009.2018.RB Roboty budowlane Remont pionu instalacji sanitarnej i segmentów studenckich wraz z wymianą instalacji elektrycznej i sieci internetowej w Domu Studenta nr 5 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 8 Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.006.2018.RB Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj dla inwestycji pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego" Przetarg nieograniczony
DZP.381.008.2018.RB Roboty budowlane Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Kampusu chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.004.2018.RB Roboty budowlane Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku nr 2 (budynek L) w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki" Przetarg nieograniczony
DZP.381.005.2018.RB Roboty budowlane Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku nr 1 (budynek H) w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki Przetarg nieograniczony
DZP.381.002.2018.RB Roboty budowlane Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Kampusu chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.003.2018.RB Roboty budowlane Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku nr 1 (budynek H) w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki Przetarg nieograniczony
DZP.381.001.2018.RB Roboty budowlane Termomodernizacja budynku Osiedla Akademickiego w Katowicach –DS. nr 1 Przetarg nieograniczony

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.