facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne archiwalne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.018.2018.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w Domach Studenta nr 2, 3, 4 i 5 na Osiedlu Akademickim w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.019.2018.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w Domach Studenta DSN i UŚKA w Cieszynie Przetarg nieograniczony
DZP.381.015.2018.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.020.2018.RB Roboty budowlane Przebudowa budynku nr 2 w Chorzowie w zakresie robót ogólnobudowlanych na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.016.2018.RB Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 2 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki” Przetarg nieograniczony
DZP.381.017.2018.RB Roboty budowlane Remont zestawów studenckich 330 i 314 w obiekcie DSN – Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.014.2018RB Roboty budowlane Roboty remontowe w Domu Studenta nr 7 i 2 w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.012.2018.RB Roboty budowlane Remont czytelni książek, pomieszczeń biurowych, socjalnych i ciągu komunikacyjnego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Cieszynie Przetarg nieograniczony
DZP.381.013.2018.RB Roboty budowlane Przebudowa budynku nr 2 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki Przetarg nieograniczony
DZP.381.011.2018.RB Roboty budowlane Kompleksowy remont dachu Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 Przetarg nieograniczony

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.