facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Roboty malarskie podobne w Domu Studenta nr 3 w Sosnowcu

Numer sprawy DZP.381.029.2020.RB
Numer ogłoszenia 550538439-N-2020
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tryb postępowania Zamówienie z wolnej ręki
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
09.12.2020 - 14:03
22.12.2020 - 15:13

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.