facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Remont pomieszczeń sanitarnych i aneksów kuchennych wraz z pionami kanalizacyjnymi w budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach

Numer sprawy DZP.381.025.2020.RB
Numer ogłoszenia 586709-N-2020
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 09.10.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
24.09.2020 - 13:54
24.09.2020 - 13:54
09.10.2020 - 12:34
09.10.2020 - 12:34
23.10.2020 - 14:21
30.10.2020 - 08:51

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.