facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 – Etap I

Numer sprawy DZP.381.022.2020.RB
Numer ogłoszenia 575906-N-2020
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 16.09.2020 do - 11:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
19.08.2020 - 14:06
19.08.2020 - 14:06
21.08.2020 - 09:34
21.08.2020 - 09:39
04.09.2020 - 15:27
08.09.2020 - 14:54
08.09.2020 - 14:54
11.09.2020 - 08:05
11.09.2020 - 08:06
11.09.2020 - 13:34
16.09.2020 - 14:24
09.10.2020 - 15:56
10.11.2020 - 11:41
01.07.2021 - 15:04
12.07.2021 - 13:52
Uwaga: Załącznik nr 2 do SIWZ (dokumentacja techniczna) znajduje się pod linkiem: https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/artur_baran_o365_us_edu_pl/EmK71wB8IA5Mv-6Boq5-I2kBZ1pe2rWrjBnsZV_eUYSmpQ?e=WlmQdG

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.