facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne archiwalne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
RU/RB/21/09 Roboty budowlane Modernizacja sali na potrzeby pracowni badań nad edukacją kulturalną i upowszechnianiem kultury Przetarg nieograniczony
RU/RB/20/09 Roboty budowlane Remont kanalizacji w obiekcie Wydziału Filologicznego - Plac Sejmu Śląskiego 1 Przetarg nieograniczony
RU/RB/19/09 Roboty budowlane Wymiana okien drewnianych na PCV - 43 szt Przetarg nieograniczony
RU/RB/18/09 Roboty budowlane Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i pionu zasilającego gniazda elektryczne w wc damskich. Przetarg nieograniczony
RU/RB/17/09 Roboty budowlane Remont pomieszczeń Przetarg nieograniczony
RU/RB/09/09 Roboty budowlane Remont dachu wraz z wymianą dachówki Przetarg nieograniczony
RU/RB/08/09 Roboty budowlane Modernizacja budynku Domu Studenta Nr 3 Przetarg nieograniczony
RU/RB/04/09 Roboty budowlane Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pod nazwą "Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych" Przetarg nieograniczony
RU/RB/01/09 Roboty budowlane Budowa budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Przetarg nieograniczony

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.