facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.024.2018.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.022.2018.RB Roboty budowlane Przebudowa schodów wejściowych i galerii prowadzących do budynku ŚMCEiBI w Chorzowie przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1A wraz z wykonaniem tynku mozaikowego oraz montażem ławek i siedzisk w obrębie schodów i galerii Przetarg nieograniczony
DZP.381.023.2018.RB Roboty budowlane Wykonanie trasy oraz ułożenie kabla zasilającego i światłowodowego pomiędzy budynkiem ŚMCEiBI a budynkiem nr 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 2 (budynek L) w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki Przetarg nieograniczony
DZP.381.021.2018.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w Domach Studenta nr 2, 3 i 4 na Osiedlu Akademickim w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.018.2018.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w Domach Studenta nr 2, 3, 4 i 5 na Osiedlu Akademickim w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.016.2018.RB Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 2 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki” Przetarg nieograniczony
DZP.381.006.2018.RB Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj dla inwestycji pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego" Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.