facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.005.2020.RB Roboty budowlane Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA” Cieszyn ul. Bielska 66 w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Przetarg nieograniczony
DZP.381.001.2020.RB Roboty budowlane Remont segmentów studenckich z zabudową szaf - Dom Studenta nr 5 w Sosnowcu - roboty podobne Zamówienie z wolnej ręki

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.