facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.042.2018.RB Roboty budowlane Remont ośmiu pomieszczeń w segmencie D i czterech pomieszczeń w segmencie E - Dom Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 w Katowicach Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.039.2018.RB Roboty budowlane Remont parkingu uniwersyteckiego wraz z chodnikami przy ul. Niemcewicza 8 w Cieszynie Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.