facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.017.2020.RB Roboty budowlane Modernizacja strefy wejściowej Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie Przetarg nieograniczony
DZP.381.014.2020.RB Roboty budowlane Remont pomieszczeń w budynkach Osiedla Akademickiego w Sosnowcu wraz z naprawą elewacji budynku Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.013.2020.RB Roboty budowlane Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach m.in. do obowiązujących przepisów ppoż Przetarg nieograniczony
DZP.381.015.2020.RB Roboty budowlane Remont dachu Domu Studenta nr 5 w Sosnowcu Przetarg nieograniczony
DZP.381.016.2020.RB Roboty budowlane Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” – zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych Przetarg nieograniczony
DZP.381.012.2020.RB Roboty budowlane Kapitalny remont sanitariatów zlokalizowanych w budynku Auli Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji przy ul. Paderewskiego 3 w Cieszynie Przetarg nieograniczony
DZP.381.010.2020.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w 2 budynkach na terenie Osiedla Akademickiego w Cieszynie Przetarg nieograniczony
DZP.381.011.2020.RB Roboty budowlane Roboty remontowe w 3 budynkach domów studenta w Katowicach przy ulicy Studenckiej Przetarg nieograniczony
DZP.381.004.2020.RB Roboty budowlane Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach Przetarg nieograniczony

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.