facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.001.2018.RB Roboty budowlane Termomodernizacja budynku Osiedla Akademickiego w Katowicach –DS. nr 1 Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.