facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykonanie serwisu internetowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Numer sprawy DZP.381.021.2019.UG
Numer ogłoszenia 547925-N-2019
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 31.05.2019 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
20.05.2019 - 14:59
20.05.2019 - 14:59
28.05.2019 - 08:25
28.05.2019 - 08:25
31.05.2019 - 12:55
31.05.2019 - 12:55
19.06.2019 - 11:32
17.07.2019 - 11:11

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.