facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przeprowadzenie audytu badającego potrzeby i kompetencje kadry kierowniczej i administracyjnej Uczelni

Numer sprawy DZP.381.089.2018.UG
Numer ogłoszenia 657155-N-2018
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 20.12.2018 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
11.12.2018 - 13:40
11.12.2018 - 13:41
14.12.2018 - 09:30
17.12.2018 - 14:06
20.12.2018 - 12:46
20.12.2018 - 12:47
22.01.2019 - 13:15
08.02.2019 - 13:35
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.