facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Numer sprawy DZP.381.100.2017.DW
Numer ogłoszenia 585839-N-2017
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 21.09.2017 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
08.09.2017 - 15:00
08.09.2017 - 15:03
18.09.2017 - 09:19
18.09.2017 - 09:19
21.09.2017 - 10:09
28.09.2017 - 10:40
10.10.2017 - 13:25
UWAGA!!! zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.09.2017r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.