facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.001.2018.RB Roboty budowlane Termomodernizacja budynku Osiedla Akademickiego w Katowicach –DS. nr 1 Przetarg nieograniczony
DZP.381.011.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe w ramach Projektu: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców Usługa społeczna
DZP.381.013.2018.UG Usługi Wynajem autokarów i mikrobusów wraz z kierowcą w celu przewozu osób dla potrzeb Uczelni - wyjazdy krajowe Przetarg nieograniczony
DZP.381.010.2018.DW Dostawy Dostawa stacji roboczej i notebooka Przetarg nieograniczony
DZP.381.005.2018.UGS Usługi Usługi w ramach organizacji konferencji Usługa społeczna
DZP.381.009.2018.DW Dostawy Dostawa elementów sieciowych aktywnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.010.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe, realizowane w ramach Projektu pn.: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców” Usługa społeczna
DZP.381.008.2018.DW Dostawy Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości propagacji fali ultradźwiękowej oraz gęstości cieczy w warunkach wysokiego ciśnienia oraz wysokiej temperatury Przetarg nieograniczony
DZP.381.004.2018.DW Dostawy Dostawa mikroskopu stereoskopowego Przetarg nieograniczony
DZP.381.008.2018.UGS Usługi Szkolenie certyfikowane: Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004) Usługa społeczna

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.