facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.058.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe: szkolenie „Negocjacje", realizowane w ramach Projektu pt.: „GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi" Usługa społeczna
DZP.381.053.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe - wizyty studyjne, realizowane w ramach Projektu pt.: "CHiP - Chemia i Praca - Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna" Usługa społeczna
DZP.381.036.2018.DW Dostawy Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tuszy i tonerów Przetarg nieograniczony
DZP.381.052.2018.UGS Usługi Organizacja konferencji naukowej 8-12.09.2018r. Usługa społeczna
DZP.381.050.2018.UGS Usługi Usługa szkoleniowa: Certyfikowany kurs - Specjalistyczny kurs grafiki komputerowej z wykorzystaniem pakietu Adobe Usługa społeczna
DZP.381.051.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe, realizowane w ramach Projektu pt.: „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych” Usługa społeczna
DZP.381.011.2018.RB Roboty budowlane Kompleksowy remont dachu Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 Przetarg nieograniczony
DZP.381.043.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu „SWAN. Szkolnictwo Wyższe Atrakcyjne i Nowoczesne – Podnoszenie Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Usługa społeczna
DZP.381.040.2018.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.037.2018.DW Dostawy Dostawa serwerów oraz oprogramowania do kopii zapasowych Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.