facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.075.2017.DW Dostawy Dostawa pH Metru z elektrodą (3 szt.) Przetarg nieograniczony
DZP.381.090.2017.DW Dostawy Dostawa elementów sieciowych aktywnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.066.2017.DW Dostawy Dostawa detektorów, filtrów emisyjnych oraz kostki filtrowej do mikroskopu posiadanego przez Zamawiającego Przetarg nieograniczony
DZP.381.062.2017.UG Usługi Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym 2018-2020 Przetarg nieograniczony
DZP.381.094.2017.DW Dostawy Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.069.2017.UGS Usługi Usługa cateringowa Usługa społeczna
DZP.381.077.2017.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.087.2017.DW Dostawy Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.073.2017.DW Dostawy Dostawa części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych kontrolno- pomiarowych Przetarg nieograniczony
DZP.381.078.2017.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.