facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.046.2018.DW Dostawy Dostawa notebooków i tabletów Przetarg nieograniczony
DZP.381.049.2018.DW Dostawy Dostawa usługi wsparcia serwisowego do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu oraz oprogramowania Fortinet Przetarg nieograniczony
DZP.381.062.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu pt.: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców Usługa społeczna
DZP.381.044.2018.DW Dostawy Dostawa tabletów terenowych 11,6” Przetarg nieograniczony
DZP.381.020.2018.RB Roboty budowlane Przebudowa budynku nr 2 w Chorzowie w zakresie robót ogólnobudowlanych na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.016.2018.RB Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 2 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki” Przetarg nieograniczony
DZP.381.014.2018RB Roboty budowlane Roboty remontowe w Domu Studenta nr 7 i 2 w Katowicach Przetarg nieograniczony
DZP.381.056.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe - energetyczne wykorzystanie biomasy - wykorzystanie testowe 3 instalacji do spalania biomasy, wynagrodzenie eksperta Usługa społeczna
DZP.381.047.2018.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.045.2018.UG Usługi Usługa druku i oprawy książek Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.