facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.126.2017.DW Dostawy Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.087.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe – wizyty studyjne, realizowane w ramach Projektu pt.: „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych” Usługa społeczna
DZP.381.124.2017.DW Dostawy Dostawa mikroskopu skaningowego z detektorem EDS Przetarg nieograniczony
DZP.381.085.2017.UGS Usługi Usługa szkoleniowa: warsztaty aparaturowe, realizowana w ramach Projektu „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych” Usługa społeczna
DZP.381.123.2017.DW Dostawy Dostawa urządzeń eksploatacyjnych : tonery i tusze Przetarg nieograniczony
DZP.381.091.2017.UGS Usługi Organizacja Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2017 Usługa społeczna
DZP.381.122.2017.DW Dostawy Prenumerata czasopism polskich w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Przetarg nieograniczony
DZP.381.120.2017.DW Dostawy Dostawa urządzeń RTV - cyfrowy rejestrator dźwięku, projektor multimedialny kieszonkowy Przetarg nieograniczony
DZP.381.086.2017.UGS Usługi Usługa cateringu Usługa społeczna
DZP.381.083.2017.UGS Usługi Usługi szkoleniowe – szkolenia miękkie, realizowane w ramach Projektu pt.: „Kierunek CIESZYN! – podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ” Usługa społeczna

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.