facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe: szkolenie „Negocjacje", realizowane w ramach Projektu pt.: „GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi"

Numer sprawy DZP.381.068.2019.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 06.11.2019 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
31.10.2019 - 09:57
06.11.2019 - 11:28
07.11.2019 - 12:50
28.11.2019 - 09:41
Postępowanie jest współfinansowane z Projektu: pt.: „GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr wniosku POWR.03.01.00-00-K316/16-00

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.