facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu pt.: „Kierunek CIESZYN! – podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”

Numer sprawy DZP.381.075.2017.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 04.09.2017 do - 11:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
21.08.2017 - 12:29
28.08.2017 - 13:19
30.08.2017 - 13:40
04.09.2017 - 12:50
06.10.2017 - 11:57
24.10.2017 - 14:15
Zamówienie realizowane w ramach projektu pt.: „Kierunek CIESZYN! - podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.