facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Usługa w zakresie przeniesienia systemu PPMS wraz z oprzyrządowaniem z Katowic do Chorzowa

Numer sprawy DZP.381.077.2017.UG
Numer ogłoszenia 584267-N-2017
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 14.09.2017 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
06.09.2017 - 14:40
06.09.2017 - 14:45
15.09.2017 - 11:49
19.09.2017 - 13:40
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.