facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługa usuwania drzew i krzewów oraz materii organicznej

Numer sprawy DZP.381.007.2019.UG
Numer ogłoszenia 506640-N-2019
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 04.02.2019 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
24.01.2019 - 14:22
24.01.2019 - 14:22
04.02.2019 - 13:34
08.02.2019 - 13:47
21.02.2019 - 13:37
Postępowanie jest realizowane w ramach projektu - "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.