facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługa sprzątania i utrzymania czystości terenów zewnętrznych przy obiektach Uniwersytetu Śląskiego

Numer sprawy DZP.381.42.2016.UG
Numer ogłoszenia 336863 - 2016
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 15.11.2016 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
04.11.2016 - 14:40
04.11.2016 - 14:41
10.11.2016 - 13:03
15.11.2016 - 11:53
13.12.2016 - 13:54
23.12.2016 - 14:37

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.