facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Numer sprawy DZP.381.063.2020.DW
Numer ogłoszenia 2020/S 152-370570
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 11.09.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
07.08.2020 - 08:14
07.08.2020 - 08:15
07.08.2020 - 08:15
17.08.2020 - 12:16
26.08.2020 - 08:09
11.09.2020 - 12:30
10.11.2020 - 15:06
15.12.2020 - 09:07
ID postępowania w miniPortalu: 7cfba9fc-17fd-4b26-ae3c-0d68c533637c
Adres postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=7cfba9fc-17fd-4b26-ae3c-0d68c533637c

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.