facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Informacja o dialogu technicznym

Uniwersytet Śląski zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyposażenie studia filmowo – telewizyjnego w nowym budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach.

Szczegóły pod adresem:

http://dzp.us.edu.pl/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego-ktorego-przedmiotem-jest-wyposazenie-stud

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.