facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wyposażenie studia filmowo – telewizyjnego w nowym budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

Numer postępowania: 
DZP.381.013.2017.DT
Kategoria: 
Aktualny

Uniwersytet Śląski zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyposażenie studia filmowo – telewizyjnego w nowym budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Uniwersytet Śląski informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego wraz załącznikami (do pobrania)

Informacja o zakończeniu prac w ramach prowadzonego dialogu technicznego

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.