facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń laboratoryjnych: analizator, analizator widma

Numer sprawy DZP.381.111.2020.DW
Numer ogłoszenia 597232-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 28.10.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
20.10.2020 - 10:00
20.10.2020 - 10:00
29.10.2020 - 09:26
29.10.2020 - 09:26
16.11.2020 - 14:00
27.11.2020 - 13:05
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/dxNBey5ce7Y

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.