facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Numer sprawy DZP.381.116.2020.DW
Numer ogłoszenia 606641-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 18.11.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
05.11.2020 - 13:48
05.11.2020 - 13:48
13.11.2020 - 09:14
18.11.2020 - 11:53
23.11.2020 - 12:21
09.12.2020 - 11:40
11.12.2020 - 14:54

Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/WpOQWhFaBBQ

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.