facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa sprzętu RTV

Numer sprawy DZP.381.072.2020.DW
Numer ogłoszenia 569235-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 21.08.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
06.08.2020 - 09:36
06.08.2020 - 09:39
14.08.2020 - 13:04
14.08.2020 - 13:05
17.08.2020 - 12:56
17.08.2020 - 12:57
21.08.2020 - 10:29
21.08.2020 - 10:30
28.09.2020 - 12:51
30.10.2020 - 13:06

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.