facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa analizatora efektu Mossbauera

Numer sprawy DZP.381.130.2020.DW
Numer ogłoszenia 613124-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 02.12.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
23.11.2020 - 13:25
23.11.2020 - 13:25
02.12.2020 - 10:12
07.12.2020 - 09:44
21.12.2020 - 10:48
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/oeA9op7fWDU

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.