facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne z wyłączeniem Pzp

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Kategoria
107143/2018 Usługi Wizyty studyjne u pracodawców z branży IT/BPO wraz z zapewnieniem opieki merytorycznej po stronie pracodawcy w takcie wizyt Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
106518/2018 Usługi Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 30 uczestników półkolonii letnich realizowanych w ramach projektu "Mój egzamin - moja przyszłość" Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
106554/2018 Usługi Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) max.15 studentów w trakcie kursu naukowo-szkoleniowego: ” Makrofitowa Metoda Oceny Rzek (MMOR) “ Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
DGN.381.98-103.2018 Usługi Konserwacja i serwis drzwi automatycznych zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
52/I/2018 Usługi Druk Planera Akademickiego 2018/2019 Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
01/ST/18/GP Usługi Świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej w CINIBA przy ul. Bankowej 11a w Katowicach Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
106584/2018 Usługi Operator bezzałogowych statków powietrznych VLOS (drony) Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
106405/2018 Usługi Usługi przeprowadzenia wykładów/prelekcji oraz warsztatów/konsultacji w ramach projektu „Festival of Art and Independent Games” Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
105336/2018 Usługi Usługi w zakresie organizacji pobytu w celu realizacji badań geofizycznych w terenie Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
DGN.381.089.2018 Usługi Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na wybór sprzedawcy i zakup energii elektrycznej dla obiektów UŚ w Katowicach Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.