facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne z wyłączeniem Pzp

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Kategoria
COS/BWS.38.26.2017 Usługi Ubezpieczenie NNW dla 15 studentów uczestniczących w realizacji projektu "GeoHazardSilesia" Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
98467/2017 Usługi Tapicerowanie mebli zlokalizowanych w Katowicach Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
97378,97379/2017 Usługi Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia na potrzeby wizyty studyjnej „Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki” w rejonie Mierzei Helskiej Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
78/I/2017 Usługi usługa gastronomiczna dla Uniwersytetu Śląskiego w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia NOSPR podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
COS/BWS.38.24.2017 Usługi Ubezpieczenie NNW +KL+Assistance uczestników wyprawy polrnej Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
DGN.381.141.2017 Usługi Okresowe przeglądy i konserwacje klimatyzatorów zamontowanych w obiektach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
BUŚ/9700/3/PU/2017 Usługi Dostep do bazy: HeinOnline: Law Journal Library w okresie 15.09.2017 – 14.09.2018 Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
98013/2017 Usługi Tapicerowanie mebli zlokalizowanych w Sosnowcu Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
97497/2017 Usługi Usługi w zakresie organizacji pobytu w celu realizacji badań geofizycznych w terenie Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
DIiIB/I/34/UG/2017 Usługi Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem rob. bud. i/lub uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zad. inwest. pn. "Przebudowa budynku nr 1 i 2 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.