facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne z wyłączeniem Pzp

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Kategoria
97712A/2017 Dostawy Dostawa odczynników Sirchie USA Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
BUŚ/9700/4/PU/2017 Dostawy Prenumerata czasopism naukowych zagranicznych w 2018 roku wraz z dostępem online do wersji elektronicznej wybranych czasopism (wg załącznika nr 1) Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
98234/2017 Dostawy Dostawa urządzeń pomiarowych dla "pracowni glebowej" . Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
86/I/2017 Dostawy Dostawa 26 sztuk puf eventowych z logo Uniwersytetu Śląskiego. Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
97539v2/2017 Dostawy Dostawa fluorymetru. Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
97819/2017 Dostawy Dostawa materiałów medycznych Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
97991v2/2017 Dostawy Dostawa mebli laboratoryjnych Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
97539/2017 Dostawy Dostawa fluorymetru. Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
82/I/2017 Dostawy Dostawa 250 sztuk koszulek bawełnianych z logo Uniwersytetu Śląskiego Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
93885/2017 Dostawy DOSTAWA LAMP Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.