facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wykonanie „Ogrodu Nauk” przy Centrum Informacji Naukowej Bibliotece Akademickiej (CINIBA) w Katowicach- materiały betonowe

Numer sprawy DZP.381.099.2017.DW
Numer ogłoszenia 500025173-N-2017
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Zamówienie z wolnej ręki
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
07.09.2017 - 14:10
02.10.2017 - 14:40

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.